Orfe Quay

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Mae cynllun Bernie Baker i raddfa 4mm gyda thrac mesur EM (18.2mm).

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1024x404.png

Gellid ystyried Cei Orfe yn gynllun byrfyfyr, heb gynllunio ffurfiol, yn seiliedig ar fwrdd gyda wal harbwr braf a dŵr, a adeiladwyd gan ffrind. Roedd y cyfan wedi’i wastatau uwchben lefel y rheilffordd a dechreuwyd o’r newydd.
Mae’r adeiladau’n rhai cerdyn a phapur brics Scalescenes yn bennaf. Y bwriad oedd osgoi ystrydebau, cychod pysgota, rhwydi, potiau cimychiaid, sou’westers ac ati hefyd dim seidins byr, yn lle hynny dibynnu ar atalyddion golygfa a chilffyrdd “di-ben-draw” i edrych fel pe bai’n rhan o rywbeth mwy. Mae’r adeiladau ar y dde yn gorchuddio “iardiau ffidil” ffordd sengl fer. Mae’r backscene yn gynnyrch masnachol wedi’i addasu llawer nad yw ar gael bellach. Mae stoc yn cael ei drawsnewid i EM trwy amrywiaeth o ddulliau o dynnu olwynion allan ar echelau i symud olwynion mân mewn ychydig ar stoc sydd eisoes wedi’i drawsnewid i P4.
Mae dadgyplu yn fagnetau neodymiwm a ddelir â llaw yn cael eu chwifio o dan y bwrdd i ddadgyplu unrhyw le heb gyplyddion gweithredu oedi cymhleth. Mae cyplyddion cyffredin wedi’u gosod â chynffonau magnetig (styffylau). Chwiliwch am “dull datgysylltu Brian Kirby”, er nad wyf wedi gweld y syniad magnet llaw a ddisgrifir mewn man arall. Mae angen mynediad i ochr isaf y bwrdd a magnetau cryf.
Gofynnwch gwestiynau os gwelwch yn dda.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-9.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-3.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-4-1024x157.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-5.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-6.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-7.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-8.png

Gellir dod o hyd i wybodaeth ar gyfer rheolwyr arddangosfeydd yma.

Scroll to Top